Psorijatični artritis i psorijaza povezani s većim rizikom od dijabetesa tipa 2


Psorijatični artritis i psorijaza povezani s većim rizikom od dijabetesa tipa 2

Rezultati nove studije pokazali su da su pacijenti s psorijatičnim artritisom i psorijazom izloženi većem riziku od oboljevanja od dijabetesa tipa 2. Pacijenti s psorijatičnim artritisom imaju 50 posto veći rizik od dijabetesa tipa 2, a u pacijenata s psorijazom je taj rizik 40 posto veći.

Također, valja spomenuti da pacijenti s psorijatičnim artritisom i psorijazom imaju 29 posto veći rizik od kardiovaskularne bolesti, 27 posto veći rizik od ishemijske bolesti srca i 40 posto veći rizik od periferne vaskularne bolesti.

Pretpostavlja se da je za povezanost psorijatičnog artritisa i dijabetesa tipa 2 odgovorna upala koja je u vezi s artritisom, prehranom, mikrobiomom ili genetskim čimbenicima.

Ovi rezultati podupiru prijedlog da se u pacijenata s psorijatičnim artritisom i psorijazom liječi upala te redovito kontroliraju čimbenici rizika za kardiovaskularnu bolest, kako bi se smanjio kardiovaskularni rizik.

Izvor:
Rheumatology