Psorijaza povezana s pretilošću i dijabetesom tip 2


Psorijaza povezana s pretilošću i dijabetesom tip 2

Izgleda da psorijaza, kronična multisistemska upalna bolest kože, može biti povezana s pretilošću i dijabetesom tip 2, ukazuje dansko istraživanje. Naime, pokazalo se da oboljeli od dijabetesa tip 2 imaju 50 posto veću vjerojatnost da imaju i psorijazu nego osobe bez dijabetesa. Jednako tako, pokazalo se da rizik od psorijaza raste s povećanjem tjelesne težine. Pretile osobe s indeksom tjelesne mase (ITM) većim od 35 imaju dvostruko veći rizik oboljevanja od psorijaze nego osobe normalne tjelesne težine.

Inače, osobe koje imaju indeks tjelesne mase (ITM) 30 ili veći smatraju se pretilim.

Ostaje nejasno na koji su način povezani psorijaza, pretilost i dijabetes tip 2, no sumnja se da genetika, kronična upala, pušenje te konzumiranje alkohola imaju određenu ulogu.

Svakako treba naglasiti da ovo istraživanje ne dokazuje da psorijaza uzrokuje dijabetes tip 2 ili pretilost, ili da dijabetes tip 2 ili pretilost uzrokuju psorijazu.

Također, pokazalo se da osobe s psorijazom češće imaju veću tjelesnu težinu nego osobe bez psorijaze, a zna se da pretilost može povećati rizik od razvoja dijabetesa.

Jednako tako, treba spomenuti da su i neka ranija istraživanja pokazala da oboljeli od psorijaze imaju veću vjerojatnost oboljevanja od dijabetesa tip 2.

Smatra se da liječnici svakako trebaju provjeriti imaju li njihovi pacijenti s psorijazom i dijabetes.

Izvor:
JAMA Dermatology