Psorijaza u kombinaciji s hipertenzijom povećava rizik od kardiovaskularnih intervencija


Psorijaza u kombinaciji s hipertenzijom povećava rizik od kardiovaskularnih intervencija

Rezultati nove studije pokazali su da psorijaza kod oboljelih od hipertenzije povećava rizik od kardiovaskularnih intervencija. Najveći rizik uočen je u žena te osoba u dobi od 50 do 64 godine.

Jednako tako, pokazalo se da su pacijenti s teškom psorijazom ili psorijatičnim artritisom imali veći rizik od kardiovaskularnih intervencija u usporedbi s pacijentima s blagom psorijazom.

Smatra se da bi liječnici trebali pomnije pratiti pacijente s istodobnom hipertenzijom i psorijazom u odnosu na pacijente koji imaju samo hipertenziju, obzirom da su oni izloženi većem riziku da će u njih biti potrebna kardiovaskularna intervencija. 

Inače, neka ranija istraživanja su pokazala da psorijaza povećava incidenciju hipertenzije i kardiovaskularne bolesti.

Izvor:
The Journal of Dermatology