Home / Vijesti / Psorijaza u kombinaciji s hipertenzijom povećava rizik od kardiovaskularnih intervencija

Psorijaza u kombinaciji s hipertenzijom povećava rizik od kardiovaskularnih intervencija

Psorijaza u kombinaciji s hipertenzijom povećava rizik od kardiovaskularnih intervencija

Rezultati nove studije pokazali su da psorijaza kod oboljelih od hipertenzije povećava rizik od kardiovaskularnih intervencija. Najveći rizik uočen je u žena te osoba u dobi od 50 do 64 godine.

Jednako tako, pokazalo se da su pacijenti s teškom psorijazom ili psorijatičnim artritisom imali veći rizik od kardiovaskularnih intervencija u usporedbi s pacijentima s blagom psorijazom.

Smatra se da bi liječnici trebali pomnije pratiti pacijente s istodobnom hipertenzijom i psorijazom u odnosu na pacijente koji imaju samo hipertenziju, obzirom da su oni izloženi većem riziku da će u njih biti potrebna kardiovaskularna intervencija. 

Inače, neka ranija istraživanja su pokazala da psorijaza povećava incidenciju hipertenzije i kardiovaskularne bolesti.

Izvor:
The Journal of Dermatology

15 godina zdravstvenog portala Cybermed.hr
Revija za zdravlje
Prijava za newsletter

Anketa

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Ljekovito bilje