Raniji nastup fibrilacije atrija povezan s rizikom od razvoja demencije


Raniji nastup fibrilacije atrija povezan s rizikom od razvoja demencije

Prema rezultatima nove studije, raniji početak fibrilacije atrija (AF) povezan je s povećanim rizikom od razvoja demencije svih uzroka, vaskularne demencije (VD) i Alzheimerove bolesti (AD).

Kvantitativna manifestacija povezanosti između dobi početka fibrilacije atrija i incidentne demencije naglašava važnost praćenja kognitivnih funkcija pacijenata s fibrilacijom atrija, osobito onih mlađih od 65 godina u trenutku dijagnoze.

Demencija ostaje veliki i sve veći zdravstveni izazov na globalnoj razini, s obzirom na visoku smrtnost i golema opterećenja za javno zdravlje. Štoviše, prevalencija i učestalost demencije imaju tendenciju stalnog porasta s dužim životnim vijekom stanovništva i akumulacijom predisponirajućih čimbenika. Općenito gledajući, sve veći broj dokaza podupire da učinkovite intervencije za čimbenike rizika mogu doprinijeti odgađanju početka demencije i smanjenju broja ljudi koji razvijaju demenciju u budućnosti.

Fibrilacija atrija (AF) najčešća je dugotrajna srčana aritmija u svijetu, koja često postoji istodobno i može biti povezana s demencijom u različitim aspektima. Komplikacije fibrilacije atrija obično uzrokuju moždani udar, za koji je dokazano da je bitan čimbenik rizika za demenciju. Drugo, postoji nekoliko predloženih mehanizama koji povezuju fibrilaciju atrija i naknadni kognitivni pad, uključujući cerebralni infarkt povezan s AF-om, hipoperfuziju, upalu, aterosklerotsku vaskularnu bolest, mikrokrvarenje i atrofiju mozga.

Izvor:
JAMA Network Open