Sindrom nemirnih nogu povezan s većim rizikom od kardiovaskularne smrti u žena


Sindrom nemirnih nogu povezan s većim rizikom od kardiovaskularne smrti u žena

Izgleda da su žene sa sindromom nemirnih nogu izložene većem riziku od kardiovaskularne smrti, ukazuje nova studija u kojoj je sudjelovalo 57.417 žena. Smatra se da su rezultati ovog istraživanja još jedan dokaz da sindrom nemirnih nogu može imati ozbiljne kliničke posljedice te da ga treba ozbiljno shvatiti.

Inače, jedno ranije istraživanje je ukazivalo na povezanost sindroma nemirnih nogu i rizika od koronarne srčane bolesti u žena.

Također, valja spomenuti da oboljeli od sindroma nemirnih nogu imaju veću vjerojatnost da imaju druge stanja poput hipertenzije, pretilosti, kardiovaskularnih bolesti i poremećaja spavanja. Stoga bi bilo koji porast smrtnosti mogao biti posljedica tih poremećaja, no čak i kada se isključe osobe sa spomenutim poremećajima, veza između sindroma nemirnih nogu i povećane kardiovaskularne smrti ostaje još uvijek jaka, što ukazuje da je sindrom nemirnih nogu sam po sebi pravi čimbenik rizika.

Svakako treba istaknuti da se usvajanjem zdravih životnih navika mogu ublažiti simptomi sindroma nemirnih nogu. Jednako tako, nije na odmet znati da oko polovina osoba sa sindromom nemirnih nogu ima i nedostatak željeza.

Izvor:
Neurology