Specifični upalni markeri povezani s povećanim rizikom od raka


Specifični upalni markeri povezani s povećanim rizikom od raka

Pretkliničke studije su pokazale da su proupalni citokini, kao što je faktor nekroze tumora-α (TNF-α) i interleukini (ILN) 1/6, povezani s karcinomima specifičnim za mjesto. Sukladno tome, njihovi faktori transkripcije (TF), kao što je nuklearni faktor kappa B (NF-kB) i pretvarač signala i aktivator transkripcije 3 (STAT3), pojačavaju se tijekom proliferacije stanica raka, invazije i metastaza. Nadalje, klinička ispitivanja sugeriraju da bi ciljanje ovih upalnih markera lijekovima moglo biti učinkovito u prevenciji raka.

U novoj studiji, znanstvenici su pronašli dosljedne dokaze za potencijalnu povezanost četiriju genetski proksiranih upalnih markera (pro-adrenomedulin, interleukin-23 receptor, protrombin i interleukin-1 receptor-like 1) u riziku od četiri karcinoma specifična za mjesto.

Postojale su pozitivne povezanosti između koncentracija proadrenomedulina i rizika od raka dojke i koncentracija receptora za interleukin-23 s rizikom od raka gušterače.

Naprotiv, postojale su inverzne povezanosti između koncentracije interleukina-1 receptora sličnog 1 s rizikom od trostruko negativnog raka dojke i koncentracije protrombina s rizikom od karcinoma bazalnih stanica.

Nadalje, znanstvenici su pronašli sugestivne dokaze za povezanost genetski proksiranih koncentracija faktora inhibicije migracije makrofaga (MIF) s rizikom od raka mokraćnog mjehura.

Smatra se, da bi se buduće studije trebale usredotočiti na identifikaciju upalnih markera koji posreduju u riziku od raka u podskupinama sudionika s povećanim rizikom od raka (npr. pušači i pojedinci s autoimunim bolestima).

Izvor:
eBioMedicine