Statini mogu ublažiti oštećenje srca uzrokovano kemoterapijom za rak dojke


Statini mogu ublažiti oštećenje srca uzrokovano kemoterapijom za rak dojke

Rezultati nove studije ukazuju da statini, lijekovi za snižavanje povišene razine kolesterola u krvi, mogu ublažiti oštećenje srca nastalo usljed primjene kemoterapije za liječenje raka dojke.

Kemoterapija s antraciklinima, kao i ciljani lijek protiv raka - trastuzumab, obično se koriste za liječenje raka dojke. Procjenjuje se da gotovo 1 od 4 žene s rakom dojke u ranom stadiju, dobiva terapiju antraciklinima ili trastuzumab. No, spomenuti lijekovi mogu biti toksični za srce i u nekim slučajevima mogu potaknuti zatajivanje srca - ozbiljno stanje kod kojeg dolazi do zatajivanja crpne (istisne) funkcije srca. Valja istaknuti, da u nekih žena može doći do pojave smanjenja funkcije srca već unutar nekoliko mjeseci od početka kemoterapije.

Rezultati ove studije su pokazali, da je uzimanje statina povezano sa znatno nižim rizikom od nastanka zatajivanja srca koje zahtijeva bolničko liječenje kod žena s rakom dojke u ranoj fazi koje su primile jednu od ovih terapija protiv raka. Uočeno je da statini mogu za 58 do 66 posto smanjiti rizik od zatajivanja srca.

Osim što snižavaju povišenu razinu kolesterola, statini smanjuju oksidativni stres i proizvodnju slobodnih radikala u stanicama srca.

Izvor:
ACC.20/WCC