Trajanje dijabetesa povezano s većim rizikom od srčanog udara


Trajanje dijabetesa povezano s većim rizikom od srčanog udara

Istraživanje provedeno na oko 4.000 ispitanika u dobi od 60 do 79 godina pokazalo je da muškarci koji imaju dijabetes tipa 2 duže od deset godina imaju isti rizik od srčanog udara kao i osobe koje su već imale srčani udar.

Prethodna istraživanja pokazala su da je rizik od srčane bolesti u osoba s dijabetesom tipa 2 isti kao i kod ljudi koji su imali prethodni srčani udar. No, ovo istraživanje pokazuje da je rizik povezan i s vremenom trajanja dijabetesa.

Rizik od srčanog udara raste zajedno s trajanjem bolesti. U odnosu na muškarce bez dijabetesa, muškarci koji su rano oboljeli od dijabetesa te im prosječna duljina bolesti bila 17 godina, imali su 2,5 puta veći rizik od srčanog udara.

Muškarci koji su kasnije oboljeli od dijabetesa te im je prosječna duljina bolesti bila pet godina, imali su 54 posto veći rizik od srčanog udara.

Izvor:
Archives of Internal Medicine