Trastuzumab produžuje život nekim pacijenticama s rakom dojke


Trastuzumab produžuje život nekim pacijenticama s rakom dojke

Dodavanje lijeka trastuzumaba (Herceptin) standardnoj kemoterapiji za rak dojke, može određenim pacijenticama s rakom dojke povećati ukupno preživljavanje za 37 posto, te smanjiti smanjiti rizik od recidiva, ukazuju rezultati nove studije.

Naime radi se o pacijenticama koje imaju HER2-pozitivan rak dojke, te njihov karcinom reagira na terapiju trastuzumabom.

Jednako tako, pokazalo se da dodavanje trastuzumaba povećava 10-godišnju stopu preživljavanja raka dojke s 75 na 84 posto.

U istraživanju je sudjelovalo više od 4.000 žena s rakom dojke.

Također, pokazalo se da mlađe i starije pacijentice s rakom dojke imaju korist od terapije trastuzumabom. Korist od trastuzumaba zabilježena je i neovisno je li rak dojke ER-pozitivan ili se rak proširio na limfne čvorove.

Izvor:
Journal of Clinical Oncology