Trudnice s bipolarnim poremećajem izložene većem riziku od prijevremenog poroda


Trudnice s bipolarnim poremećajem izložene većem riziku od prijevremenog poroda

Nova studija pokazala je da su žene s bipolarnim poremećajem, bez obzira da li uzimaju ili ne uzimaju terapiju za njegovo liječenje, izložene većem riziku od prijevremenog poroda (porod prije 37. tjedna trudnoće) te drugih komplikacija trudnoće i poroda.

Inače, neke prethodne studije povezivale su lijekove za bipolarni poremećaj s komplikacijama trudnoće i poroda.

Studija je također pokazala da trudnice s liječenim i i neliječenim bipolarnim poremećajem, imaju već rizik od carskog reza i vaginalnog operativnog dovršenja poroda nego trudnice bez bipolarnog poremećaja.

Jednako tako, pokazalo se da djeca, koju rađaju majke koje nisu uzimale terapiju za bipolarni poremećaj, imaju veću vjerojatnost da će imati manju glavu te epizode sniženih razina šećera u krvi, nego djeca majki koje nisu imale bipolarni poremećaj.

Iz svega navedenog, očito je da lijekovi za liječenje bipolarnog poremećaja, nisu jedini razlog za veći rizik od komplikacija trudnoće i poroda, u trudnica s bipolarnim poremećajem.

Izvor:
BMJ