Upotreba pioglitazona povezana sa smanjenim rizikom od demencije kod dijabetesa tipa 2


Upotreba pioglitazona povezana sa smanjenim rizikom od demencije kod dijabetesa tipa 2

Za pacijente s dijabetesom tipa 2, upotreba pioglitazona povezana je sa smanjenim rizikom od demencije, osobito kod onih s poviješću ishemijske bolesti srca ili moždanog udara, ukazuje nova studija.

Smatra se da ovi rezultati pružaju vrijedne informacije o tome tko bi potencijalno mogao imati koristi od upotrebe pioglitazona za prevenciju demencije.

Inače, u nekim prethodnim studijama na osobama s demencijom ili s rizikom od kognitivnog pada koji nisu imali dijabetes, pioglitazon nije pokazao nikakvu zaštitu protiv demencije, pa je vjerojatno da je kritični faktor koji utječe na učinkovitost prisutnost dijabetesa.

Lijek pioglitazon se ubraja u skupinu lijekova znanu kao tiazolidindioni. Tiazolidindioni se koriste za kontrolu razine glukoze u krvi u pacijenata s dijabetesom tipa 2.

Izvor:
Neurology