Zabrane pušenja smanjile broj hospitalizacija


Zabrane pušenja smanjile broj hospitalizacija

Analiza 45 studija pokazala je da su zabrane pušenja na javnim i radnim mjestima znatno smanjile broj hospitalizacija zbog srčanog udara, moždanog udara, astme i kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB).

Naime broj hospitalizacija zbog srčanog udara smanjio se za 15 posto, dok se broj hospitalizacija zbog moždanog udara smanjio za 16 posto.

Jednako tako, zabrana pušenja je također rezultirala manjim broj hospitalizacija zbog astme i kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB) te drugih respiratornih bolesti, i to za 24 posto.

Očito je da su zakoni za zabranu pušenja imali dramatičan i neposredan utjecaj, kako na zdravlje, tako i na pripadajuće medicinske troškove, ističu stručnjaci.

Izvor:
Circulation