Zavod za dječju kirurgiju i urologiju KBC-a Zagreb - prijatelj djece


Zavod za dječju kirurgiju i urologiju KBC-a Zagreb - prijatelj djece

Danas je u dvorani Hugo Botteri u Edukacijskom centru KBC-a Zagreb održana svečana dodjela naziva "Zavod za dječju kirurgiju - prijatelj djece" nakon uspješno završene akcije "Za osmijeh djeteta u bolnici".

Zavod za dječju kirurgiju i urologiju sastavni je dio Klinike za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Kao samostalni zavod za određenu vrstu kirurške problematike formiran je 1983. godine, nastavljajući tradiciju odsjeka pa Odjela za dječju kirurgiju koji je na Kirurškoj klinici postojao od 1953. godine. Zavod za dječju kirurgiju i urologiju zbrinjava bolesnike životne dobi od 0 do 18 godina starosti.

U Zavodu je 27 kreveta, od toga 12 velikih kreveta, 6 srednjih i 7 krevetića za malu djecu, gdje se godišnje hospitalizira između 1.100 i 1.200 djece, a od toga se operira 900-950 djece. Polovica od toga su bolesnici iz Zagreba i okolice, a druga polovica su iz svih dijelova Hrvatske i susjednih zemalja.

Zavod ima dvije operacijske sale s potrebnim tehničkim pomagalima. U Zavodu se vrše sve vrste kirurških zahvata, osim neurokirurških i kardiokirurških operacija. Najviše djece operira se zbog preponskih kila, nespuštenih testisa, anomalije spolovila i sl. To su inače najčešće kirurške bolesti dječje dobi.

U novorođenačkoj kirurgiji rade se najkompliciraniji kirurški zahvati u trendu svjetskih spoznaja i znanja stečenog na stručnim usavršavanjima u inozemstvu.

Klinika je jedina ustanova u Hrvatskoj gdje se u djece izvode kirurški zahvati na štitnoj žlijezdi, pankreasu, nadbubrežnim žlijezdama i posebno, jer je toga najviše, na gonadama i vanjskom spolovilu.

Treba posebno istaknuti kirurgiju tumora. Najčešće su to solidni, embrijski tumori živčanog ili bubrežnog podrijetla koji su uz tumore mozga i leukoze glavni uzrok smrtnosti u dječjoj dobi.

KBC Zagreb posebno je ponosan na hepatobilijarnu kirurgiju te program transplantacije jetre koji je započeo 5. rujna 2001. kada je uspješno izvedena prva transplantacija jetre sa živog donora u Hrvatskoj. Do sada je izvršeno 16 transplantacija djece u dobi od 10 mjeseci do 16 godina, a rezultati su usporedivi sa svjetskim centrima.

O najčešćim problemima (dijagnozama), njihovim osobitostima i načinu rješavanja, roditelji dobivaju pisane materijale.

Prije prijema u bolnicu roditelji dobivaju pismene savjete kako najbolje pripremiti dijete za boravak u bolnici i za operacijski zahvat, ukoliko je potreban. U Zavodu se direktnim radom kliničkog pedagoga s djecom, adolescentima i njihovim roditeljima provodi strukturirani program sučeljavanja s bolešću, pomaže im se u prilagodbi na bolest i liječenje, provodi se psihološka priprema za operacijske i ostale terapijske i dijagnostičke postupke, te savjetodavni rad vezano uz emocionalne i psihološke poteškoće djeteta i adolescenta, kako one primarne tako i one koje su povezane uz bolest.

Zavod je otvorenog tipa i jedan je od prvih koji je uveo mogućnost cjelodnevnog boravka roditelja uz bolesnu djecu, kao i mogućnost da roditelji zajedno s djetetom borave u bolnici. Među prvima je uveo i projekt "Škola u bolnici" koji se provodi u suradnji s „Osnovnom školom Jordanovac". Djelatnici "Škole u bolnici" provode redoviti program osnovne škole. Škola u bolnici namijenjena je i djeci koja zahtijevaju dugotrajan boravak u bolnici, kao i onoj koja se zadržavaju kratko nakon operacije.

Postoji mogućnost primanja majki zajedno s djecom, koje su u tom slučaju smještene na posebne, za njih namijenjene, ležajeve na razvlačenje.

Također, smještaj roditelja uz dijete moguć je i kroz apartmanski smještaj. U Zavodu postoje tri apartmana u kojima roditelji borave s djecom za vrijeme liječenja.