Žene imaju veći genetski rizik za PTSP


Žene imaju veći genetski rizik za PTSP

Genetski utjecaji posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) jači su kod žena nego kod muškaraca, ukazuju rezultati nove studije. Otkriven je kvantitativni spolni učinak, pri čemu je nasljednost značajno veća kod žena (35,4 posto) nego kod muškaraca (28,6 posto). Postojao je i kvalitativni spolni učinak, s visokom genetskom korelacijom, ali manje nego potpunom.

Iako je ovo prvi službeni test kvantitativnog spolnog učinka za PTSP, ovo otkriće većeg genetskog utjecaja među ženama u usporedbi s muškarcima u skladu je s ukupnim uzorkom nalaza u studijama blizanaca, ističu stručnjaci.

Gotovo 70% ljudi izloženo je barem jednom traumatskom događaju tijekom života, a značajan udio razvije posttraumatski stresni poremećaj (PTSP). PTSP karakteriziraju simptomi ponovnog doživljavanja, izbjegavanja, promjene raspoloženja i kognicije te pretjerano uzbuđenje. Stope prevalencije PTSP-a tijekom života su između 6,1% i 9,2%. Postoje dobro utvrđene spolne razlike u prevalenciji PTSP-a, pri čemu žene imaju približno dvostruko veću vjerojatnost da će razviti PTSP nego muškarci, razlika koja je snažna u odnosu na vrstu traume, dijagnostičke kriterije i metodologiju, naglašavajući potrebu za ispitivanjem genetskih razlika u riziku između spolova.

Inače, PTSP je povezan sa štetnim posljedicama, uključujući fizičke zdravstvene probleme, psihijatrijske komorbiditete i međuljudske poteškoće. Obzirom na osobne i društvene učinke PTSP-a, napori za razumijevanje etiologije ovog poremećaja su kritični.

Izvor:
The American Journal of Psychiatry