Žene s poviješću raka dojke suočavaju se s većim rizikom od dijabetesa i hipertenzije


Žene s poviješću raka dojke suočavaju se s većim rizikom od dijabetesa i hipertenzije

Žene s poviješću raka dojke imaju veću učestalost dijabetesa i hipertenzije do 10 godina nakon dijagnoze, ukazuju rezultati nove studije u kojoj je sudjelovalo 14.942 žene s invazivnim rakom dojke.

Žene s rakom dojke imale su višu kumulativnu stopu incidencije hipertenzije (10,9 naspram 8,9 posto) i dijabetesa (2,1 naspram 1,7 posto) nakon dvije godine u usporedbi s kontrolama.

Rezultati istraživanja ističu pacijentice s rakom dojke kao ranjivu populaciju s većim rizikom od kardiometaboličkih čimbenika rizika i podržavaju ciljani kardiovaskularni nadzor kako bi se ti rizici ublažili.

Izvor:
Journal of Clinical Oncology