Flunitrazepam – "droga za silovanje"


Flunitrazepam – "droga za silovanje"

Flunitrazepam je lijek koji se primjenjuje u liječenju insomnije (nesanice), a razvijen je od strane farmaceutske tvrtke Roche početkom sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Na tržištu se prvi puta pojavio 1975. godine, a legalno se prodaje u zemljama Europe, Afrike, Azije, Latinske Amerike te Meksiku.

Diljem svijeta flunitrazepam je poznat po svojem tvorničkom imenu Rohypnol koje je postalo sinonim za drogu za silovanje. Naime silovatelji koriste flunitrazepam kao sredstvo za omamljivanje svojih žrtvi tako što ga ubace u piće žrtve pa žrtva nakon njegove konzumacije nije u stanju pružiti otpor jer gubi sposobnost rasuđivanja i ima smanjene motoričke sposobnosti, a kod dostatnih doza može nastupiti i anterogradna amnezija – nemogućnost pamćenja događaja nakon konzumacije flunitrazepama. Prve zlouporabe flunitrazepama zabilježene su u osamdesetim godinama prošlog stoljeća, a flunitrazepam se može upotrebljavati sam ili u kombinaciji sa ostalim drogama. Osim silovatelja koriste ga i pljačkaši da bi uspavali svoje žrtve, a često ga upotrebljavaju alkoholičari i ovisnici o heroinu. Popularan je među srednjoškolcima i studentima kao rekreacijska droga. Može se uzimati oralno, upuhavanjem te pomoću injekcije.

Flunitrazepam spada u grupu lijekova poznatu pod nazivom benzodiazepini koji imaju anksiolitički, hipnotički, miorelaksantni i antikonvulzivni učinak. Oko sedam puta je potentniji od diazepama (Valium, Apaurin), a tijekom dugotrajne primjene flunitrazepama može se razviti tolerancija te fizička i psihička ovisnost. U kombinaciji s alkoholom učinak flunitrazepama se pojačava.

Učinak flunitrazepama počinje 20 do 30 minuta nakon njegove primjene, a vršnu koncentraciju dostiže unutar 2 sata. Učinak flunitrazepama može trajati 8 do 12 sati. Metabolit flunitrazepama, 7-amino-flunitrazepam može se otkriti u urinu unutar 5 do 14 dana nakon uzimanja, ovisno o metodi detekcije, a u kosi i do mjesec dana nakon uzimanja.

Nuspojave udružene s primjenom flunitrazepama su pospanost, umor, glavobolja, vrtoglavica, noćne more, suha usta, mišićna slabost, smetenost, ataksija, hipotenzija, rebound insomnija, anterogradna amnezija, manija, halucinacije, a po život opasne nuspojave su respiratorna depresija, koma i rijetka jetrena i bubrežna disfunkcija.

Kod predoziranja flunitrazepamom javljaju se slijedeći simptomi: pospanost, smetenost, oslabljena koordinacija, nejasan govor, koma i respiratorna depresija. U liječenju intoksikacije flunitrazepamom primjenjuju se suportivne mjere kojima se nastoji smanjiti daljnja apsorpcija (ispiranje želudca, primjena aktivnog ugljena, laksativa) uz praćenje vitalnih funkcija, a kao specifični antidot primjenjuje se anagonist benzoidiazepinskog veznog mjesta flumazenil (Anexate, Lanexat, Romazicon).

Primjena flunitrazepama je kontraindicirana kod trudnica i djece, kod bolesnika s teškom kroničnom hiperkapnijom, miastenijom gravis, glaukomom, teškom respiratornom insuficijencijom, sleep apnejom ili jetrenom insuficijencijom te kod osoba koje su alergične na flunitrazepam ili neki od benzodiazepina.

Flunitrazepam se legalno prodaje kao film-tableta od 1 mg i otopina za injekcije. Tableta od 1 mg je zeleno-maslinaste boje, duguljastog oblika, s utisnutim brojem 542, sadrži boju pa kada se tableta ubaci u piće tableta poplavi i sporo se otapa te je vidljiva. Ta nova tableta flunitrazepama u primjeni je od 1998. godine kao odgovor tvrtke Roche na sve veću zlouporabu flunitrazepama, a zamjenila je stare tablete od 0,5 mg, 1 mg, 2 mg i 4 mg, koje su bile bijele, okrugle, lako topljive, bez boje, okusa i mirisa.

Ulični nazivi za Rohypnol (flunitrazerpam) su: Date–rape drug, Forget-me drug, Forget pill, La Rocha, Launch money drug, Mexican Valium, Mind erasers, Pingus, R-2, Reynolds, Rib, Ro, Roachies, Roapies, Robutal, Rochas dos, Roche, Roofies, Rophy, Ropies, Row-shay, Ruffies, Ruffles, Trip-and-fall i Wolfies.

Kako izbjeći podmetanje flunitrazepama u piće tijekom zabave: 

 • Ne vjerujte nikome.
 • Ne uzimajte piće od nepoznatih osoba.
 • Uzmite piće koje je zatvoreno u boci ili limenki.
 • Ako ste se tijekom zabave odvojili od svojeg pića, uzmite novo.

 
Literatura: 

 1. Rohypnol® - Fachinformation des Arzneimittel-Kompendium der Schweiz® 
 2. Rohypnol® - Patienteninformation des Arzneimittel-Kompendium der Schweiz® 
 3. Stahl S. M. Essential Psychopharmacology – The Prescriber's Guide. Cambridge University Press; 2005:171-174.
 4. Jakovljević M, Lacković Z i sur. Benzodiazepini u suvremenoj medicini. Medicinska naklada; 2001:9.
 5. DEA Briefs & Background, Drugs and Drug Abuse, Drug Descriptions, Rohypnol (Flunitrazepam) 
 6. Schmidtlein J. Rohypnol. Executive Office of the President, Office of National Drug Control Policy. June 1998 
 7. Negrusz A. Detection of "Date-Rape" Drugs in Hair and Urine, Final Report. National Criminal Justice Reference Service. August 2003 
 8. Summerfield M. Date Rape Drug Rohypnol (Flunitrazepan) - is Still a Threat and an Abused Drug. Associated Content. July 2006

Zadnja izmjena: 29.08.2019.