Antipsihotici povećavaju rizik za razvoj srčane bolesti


Antipsihotici povećavaju rizik za razvoj srčane bolesti

Liječnici ne smiju zaboraviti fizičko zdravlje ljudi koji imaju ozbiljne mentalne poremećaje te uzimaju antipsihotike. Naime, pokazalo se da bolesnici s teškim mentalnim poremećajima u usporedbi s općom populacijom žive prosječno 16 godina manje. No glavni uzrok kraćeg života nije suicid, već srčana bolest, za koju su čimbenik rizika i antipsihotici.

Poznato je da se bolesnicima koji uzimaju antipsihotike tjelesna težina može povećati za 5 do 6 kilograma nakon 6 do 8 tjedana terapije.

Kombinacija nuspojava antipsihotika sa neodgovarajućom prehranom, fizičkom neaktivnošću, pušenjem i drugim čimbenicima rizika koji su povezani s mentalnom bolesti može imati poguban učinak po zdravlje bolesnika.

Stoga bi liječnici i medicinske sestre u psihijatrijskim ustanovama trebali više pažnje posvetiti i fizičkom zdravlju psihijatrijskih bolesnika, a ne da na uštrb boljeg mentalnog zdravlja bolesnici kraće žive zbog fizičke bolesti.

Izvor:
The Lancet