Antivirusni lijek može produljiti život bolesnicima s glioblastomom


Antivirusni lijek može produljiti život bolesnicima s glioblastomom

Nova studija objavljena u New England Journal of Medicine pokazala je da antivirusni lijek valganciklovir može produljiti život bolesnicima s glioblastomom, smrtonosnim rakom mozga.

Glioblastom je jedan od najčešćih karcinoma mozga u odraslih osoba. Ima lošu prognozu, naime, oboljeli od glioblastoma žive nešto dulje od godinu dana.

U istraživanju je sudjelovalo 50 bolesnika s glioblastomom, 25 bolesnika je kontinuirano dobivalo valganciklovir, a preostalih 25 je dobivalo standardnu terapiju (kemoterapija+kirurški zahvat).

Nakon dvije godine, 90 posto bolesnika koji su dobivali valganciklovir bilo je živo, naspram 18 posto bolesnika koji nisu dobivali valganciklovir.

Ovi podaci su daleko najbolji ikad viđeni podaci za oboljele od glioblastoma, ističu stručnjaci.

Inače, valganciklovir se koristi za liječnje infekcija oka uzrokovanih citomegalovirusom (CMV) u bolesnika s AIDS-om.

Citomegalovirus (CMV, humani herpesvirus tip 5) prenosi se krvlju, tjelesnim tekućinama i transplantiranim organima. Moguć je prijenos i transplacentarno i tijekom poroda. Njegova prevalencija raste s dobi, smatra se da je 60 do 90 posto odraslih preboljelo CMV infekciju.

Svakako treba spomenuti da citomegalovirus prebiva u tumorskim stanica većine oboljelih od glioblastoma, što ukazuje da virus na određeni način doprinosi razvoju glioblastoma.

Nedavno objavljena studija pokazala je da kad su prisutne određene mutacije gena, tada CMV može ubrzati rast glioblastoma.

Izvor:
New England Journal of Medicine