Antivirusni lijekovi povezani sa srčanim problemima u pacijenata s COVID-19


Antivirusni lijekovi povezani sa srčanim problemima u pacijenata s COVID-19

Prema rezultatima nove studije, stariji kritično bolesni pacijenti s COVID-19 koji dobivaju kombinaciju dva uobičajena antiretrovirusna lijeka, mogu doživjeti drastično smanjenje broja otkucaja srca. 

Naime, pokazalo se da je u 22 posto pacijenata s COVID-19 koji su liječeni kombinacijom lopinavira i ritonavira, dva puta dnevno, kroz 10 dana, došlo do razvoja bradikardije.

Valja istaknuti, da kad je obustavljena primjena spomenutih lijekova ili kada su njihove doze snižene, broj otkucaja srca se vratio u normalu.

Inače, kombinacija lopinavira i ritonavira smatrana je obećavajućim tretmanom za COVID-19. No, neka ranija istraživanja ukazivala su da ova kombinacija može dovesti i do srčanog bloka, usporenja električnog provođenja kroz atrioventrikulski čvor koji leži između atrija i ventrikula.

Smatra se da liječnici koji propisuju ove lijekove trebaju biti svjesni mogućnosti razvoja bradikardije i pažljivo nadzirati pacijente.

Lopinavir i ritonavir također se koriste za liječenje drugih virusnih infekcija, uključujući SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome -Teški akutni respiratorni sindrom), MERS-a (Middle East Respiratory Syndrome - Respiratorni sindrom Bliskog Istoka)i HIV infekciju. Valja spomenuti, da je bradikardija zabilježena i među HIV pacijentima liječenim ovim lijekovima.

Izvor:
Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology