Blaga depresija povezana s komplikacijama dijabetesa


Blaga depresija povezana s komplikacijama dijabetesa

Kanadsko istraživanje u kojem je sudjelovalo više od 1.000 pacijenata pokazalo je da čak i blaga depresija može dovesti do pogoršanja komplikacija koje često idu uz dijabetes tipa 2.

Naime, pokazalo se da pacijenati s dijabetesom tipa 2 koji su imali više blagih epizoda depresije imaju tri puta veći rizik od pogoršanja komplikacija dijabetesa.

Inače, dijabetes može povećati rizik od srčane bolesti, oštećenja živaca, zatajenja bubrega i gubitka vida. Dijabetes tipa 2 često je povezan s pretilošću, a procjenjuje se da 27 posto osoba starijih od 65 godina ima dijabetes tipa 2.

Prethodno istraživanje pokazalo je da gotovo jedna petina pacijenata s dijabetesom tipa 2 pati od depresije.

Izvor:
Diabetes Care