Cijepljenje protiv COVID-19 smanjuje rizik od srčanog i moždanog udara nakon COVID-19


Cijepljenje protiv COVID-19 smanjuje rizik od srčanog i moždanog udara nakon COVID-19

Potpuno cijepljenje protiv COVID-19 s dvije doze mRNA cjepiva ili virusnog vektorskog cjepiva povezano je s nižim rizikom od akutnog srčanog udara i ishemijskog moždanog udara 31 do 120 dana nakon COVID-19, ukazuju rezultati nove studije.

Jednako tako, pokazalo se da su hospitalizacije zbog akutnog srčanog udarai ishemijskog moždanog udara (31 do 120 dana nakon dijagnoze COVID-19) imale učestalost od 6,18 naspram 5,49 na 1 milijun osoba-dana za necijepljene u odnosu na cijepljene osobe.

Smatra se da ovi rezultati podržavaju cijepljenje protiv COVID-19, posebno za one s čimbenicima rizika za kardiovaskularne bolesti.

Izvor:
JAMA