Čimbenici rizika za demenciju mogu se promijeniti s godinama


Čimbenici rizika za demenciju mogu se promijeniti s godinama

Čini se da se čimbenici rizika za demenciju mijenjaju s godinama, a prema mišljenju stručnjaka ovo bi saznanje moglo pomoći ljudima u promjeni načina života kako bi smanjili rizik za razvoj ove bolesti.

Demencija je komplicirana bolest i rezultate predviđanja rizika potrebno je prilagoditi pojedincu, ističu stručnjaci.

Osobe koje imaju dijabetes u dobi od 55 godina imaju četiri puta veću vjerojatnost da će kasnije razviti demenciju od onih bez dijabetesa u toj dobi.

Jednako tako, ljudi s visokim krvnim tlakom (hipertenzijom) u dobi od 55 godina imaju veću vjerojatnost da će razviti demenciju, a rizik se povećavao za oko 12% sa svakim povišenjem sistoličkog krvnog tlaka za 10 mm Hg.

Ljudi koji su imali srčanu bolest, ali ne i moždani udar, u dobi od 65 godina imali su gotovo dvostruko veću vjerojatnost da će razviti demenciju, pokazali su rezultati.

Oni u 70-im godinama koji su imali dijabetes i moždani udar imali su veću vjerojatnost da će razviti demenciju, a 80-godišnjaci koji su imali moždani udar ili dijabetes imali su između 40% i 60% veću vjerojatnost da će imati demenciju.

Izvor:
Neurology