Cjepivo protiv rotavirusa smanjuje rizik od hospitalizacije zbog gastroenteritisa


Cjepivo protiv rotavirusa smanjuje rizik od hospitalizacije zbog gastroenteritisa

Istraživanje provedeno u SAD-u pokazalo je da cijepljenje protiv rotavirusa znatno smanjuje rizik od hospitalizacije zbog akutnog gastroenteritisa kod djece. Naime prema mišljenju autora studije zahvaljujući cjepivu protiv rotavirusa u SAD-u je u 2008. spriječeno 55.000 hospitalizacija.

Inače rotavirus je vodeći uzročnik teških proljeva i dehidracije kod djece, a procjenjuje se da zbog njega svake godine u svijetu umire više od pola milijuna ljudi.

Prije nego što je 2006. godine cjepivo protiv rotavirusa bilo dostupno, bolest uzrokovana rotavirusom bila je povezana s 55.000 do 70.000 hospitalizacija godišnje u SAD-u.

Učestalost hospitalizacija zbog gastroenteritisa bila je u 2007. godini 16 posto niža, a u 2008. čak 45 posto niža nego prije pojave cjepiva protiv rotavirusa.

Izvor:
HealthDays