Kombinirana cjepiva


Kombinirana cjepiva

Što su kombinirana cjepiva?

Svako kombinirano cjepivo sadrži nekoliko antigena te pruža zaštitu od nekoliko zaraznih bolesti odjednom.

Kombinacije koje se već dugo koriste i u rutinskoj su uporabi su MoPaRu cjepivo koje štiti od ospica, parotitisa i rubeole i donedavno DTPw (DiTePer) cjepivo koje štiti od difterije, tetanusa i pertusisa (hripavca). Ta su cjepiva u prošlosti također bila pojedinačna, a danas njihovo kombiniranje ne predstavlja nikakvu novost.

Zašto se razvijaju kombinirana cjepiva?

Kombinirana cjepiva predstavljaju budućnost u cijepljenju djece, jer se protiv sve više zaraznih bolesti otkriva cjepivo.

Ako bi se koristila pojedinačna cjepiva, svako bi dijete unutar prvih 18 mjeseci života, trebalo dobiti 15-19 doza različitih cjepiva.

Primjena kombiniranih cjepiva nudi Vama i Vašem djetetu značajne prednosti pred pojedinačnim cjepivima:

 • manje uboda za dijete - manje suza i boli
 • manje posjeta liječniku
 • manje troškove od pojedinačnih cjepiva
 • manju mogućnost pogreške liječnika 

U razvijenim zemljama kombinirana cjepiva su u širokoj uporabi. Neke zemlje uvrstile su kombinacije u svoje nacionalne programe imunizacije (Njemačka, Austrija, Belgija, Slovenija), dok neke zemlje imaju preporuku protiv kojih se zaraznih bolesti treba cijepiti, a odluku kojim cjepivom (pojedinačnim ili kombiniranim) ostavljaju na odluku liječniku ili roditelju.

Koje su zajedničke karakteristike kombiniranih cjepiva?

 • Sve komponente u jednoj dozi cjepiva jednako su djelotvorne u kombinaciji kao i kada se daju pojedinačno.
 • Kombinirano cjepivo ne uzrokuje više neželjenih reakcija od pojedinačnih cjepiva.
 • Dijete može u jednom posjetu liječniku primiti više polivalentnih i monovalentnih cjepiva u kombinaciji.

Ta su cjepiva dobro ispitana, kako u kliničkim studijama, tako i u masovnoj uporabi (npr. u Njemačkoj).

Svojstva modernih cjepiva su: 

 • imunogenost
 • sigurnost
 • zaštitna učinkovitost

Cjepiva dobrih svojstava odlikuju se visokim stupnjem imunogenosti i niskim stupnjem reaktogenosti

Koja su kombinirana cjepiva u uporabi u našoj zemlji?

Osim MoPaRu cjepiva koje je već dugo vremena u uporabi te DiTePer cjepiva koje se koristilo do nedavno, u Hrvatskoj je u obavezni program cijepljenja uvedeno i 5-komponentno kombinirano cjepivo.

To cjepivo pruža zaštitu od 5 zaraznih bolesti jednim ubodom:

 • difterije
 • tetanusa
 • pertusisa (acelularni)
 • poliomijelitisa (inaktivirani)
 • haemophilusa influenzae tip b

Osim 5-komponentnog kombiniranog cjepiva u Hrvatskoj je registrirano i 6-komponentno kombinirano cjepivo tzv. "6u1" koje pruža zaštitu od 6 bolesti u samo jednoj injekciji, a sadrži sve komponente kao i prethodno te još i komponentu za zaštitu od hepatitisa B. Na taj način smanjuje se broj uboda za dijete jer nije potrebno posebno primjenjivati cjepivo protiv hepatitisa B, što znači puno manje suza i boli te manje posjeta liječniku. Ovo cjepivo se primjenjuje s 2 mjeseca, 4 mjeseca, 6 mjesec starosti djeteta i ne nalazi se na listi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te ga roditelj mora kupiti.

Tko se i kada treba cijepiti?

Cijepljenje kombiniranim cjepivom protiv DTPa, poliomijelitisa i Hib-a provodi se prema kalendaru cijepljenja: 2 mjeseca, 4 mjeseca, 6 mjeseci i u 2. godini života.

Koji su rizici od kombiniranih cjepiva?

Rizici su jednaki kao i kod uporabe sastavnih dijelova tih cjepiva (DiTePer, polimijelitis, Hib) pojedinačno, što je opisano u poglavljima o pojedinim cjepivima.

Što ako se javi teška neželjena reakcija? 

Iako izuzetno rijetka, alergijska se reakcija može desiti nekoliko minuta do nekoliko sati nakon primjene cjepiva. Simptomi uključuju teško disanje, promuklost, osip, bljedilo, opću slabost, ubrzani rad srca i vrtoglavicu.

Ukoliko primijetite bilo koji od ovih simptoma, odmah se javite liječniku.

Zadnja izmjena: 30.04.2024.