CT-zračenje povećava rizik od raka štitnjače i leukemije


CT-zračenje povećava rizik od raka štitnjače i leukemije

Izloženost rendgenskom zračenju tijekom pregleda kompjuteriziranom tomografijom (CT) povezana je s većim rizikom od raka štitnjače i leukemije, i to posebno kod ženskih pacijenata i pacijenata mlađih od 45 godina, ukazuje nova studija.

Također, valja spomenuti da u pacijenata u dobi od 36 do 45 godina, CT-zračenje povećava rizik od ne-Hodgkinovog limfoma za tri puta. U starijih pacijenata povezanost između izloženosti CT-u i ne-Hodgkinovog limfoma nije bila vidljiva.

Rezultati ovog istraživanja ukazuju da je CT-zračenje povezano s povećanim rizikom od raka štitnjače i leukemije kod odraslih u svim dobnim skupinama i s ne-Hodgkinovim limfomom u mlađih odraslih. Rizik od spomenutih karcinoma je veći kod pacijenata koji imaju veće kumulativne doze usljed višestrukih pretraga.

Smatra se da je povećani broj ljudi koji su podvrgnuti CT pregledu postao javnozdravstveni problem.

Izvor:
JNCI Cancer Spectrum