Djeca majki koje su pretile izložena su većem riziku od smrti


Djeca majki koje su pretile izložena su većem riziku od smrti

Prema rezultatima istraživanja koje je pratilo gotovo 41.000 trudnoća, djeca majki koje su bile pretile na početku trudnoće imaju veći rizik da će umrijeti prije, za vrijeme, ili do godinu dana nakon rođenja.

Pokazalo se da je rizik od umiranja djeteta u utrobi (smrt fetusa) ili do godinu dana nakon rođenja (dojenačka smrt) bio dvostruko veći za majke koje su bile pretile (indeks tjelesne mase (ITM) - 30 ili više) u ranoj trudnoći.

Najmanji rizik od smrti uočen je kod djece čije su majke imale indeks tjelesne mase (ITM) 23.

Stoga liječnici ističu da bi žene koje namjeravaju ostati trudne trebale regulirati svoju tjelesnu težinu kako njihovi suvišni kilogrami ne bi ugrozili zdravlje njihove djece.

Izvor:
Human Reproduction