Dojena djeca postižu bolje rezultate na neurokognitivnim testovima


Dojena djeca postižu bolje rezultate na neurokognitivnim testovima

Rezultati nove studije ukazuju, da djeca koja su dojena, u dobi od devet godina postižu bolje rezultate na neurokognitivnim testovima nego djeca koja nisu dojena.

Smatra se da ovi rezultati sugeriraju da bilo koja količina dojenja ima pozitivan kognitivni učinak, čak i nakon samo nekoliko mjeseci.

Stručnjaci se nadaju da će ovi rezultati biti dodatni podstrek majkama da doje svoju djecu.

Inače, već postoje brojna istraživanja koja pokazuju brojne prednosti dojenja i za majku i za dijete.

Ovo istraživanje pokazalo je, da što je neko dijete bilo dulje dojeno, to je imalo bolje rezultate na neurokognitivnim testovima.

Izvor:
Frontiers in Public Health