Ketogena dijeta može pomoći kod zatajenja bubrega?


Ketogena dijeta može pomoći kod zatajenja bubrega?

Istraživanje provedeno na miševima koji su imali dijabetes tipa 1 i 2, pokazalo je da kontrolirana dijeta koja sadrži velike količine masti te male količine ugljikohidrata, poznata kao ketogena dijeta, može popraviti oštećenja bubrega uzrokovana previsokom razinom šećera u krvi.

Naime pokazalo se da su se nakon osam tjedana ketogene dijete oštećeni bubrezi miševa oporavili.

Ovo istraživanje ukazuje da već samo promjena prehrambenih navika može pomoći u oporavku od ove ozbiljne komplikacije dijebetesa

Obzirom da je ovo istraživanje provedeno na miševima upitno je kakve rezultate može dati primjena ove dijete kod oboljelih od dijabetesa.

Inače poznato je da se kod oboljelih od dijabetesa tipa 1 ili 2 može razviti oštećenje bubrega

Izvor:
PLoS ONE