Liječenje neplodnosti može pogoršati simptome multiple skleroze


Liječenje neplodnosti može pogoršati simptome multiple skleroze

Sve je više dokaza da liječenje neplodnosti može povećati učestalost relapsa u žena s multiplom sklerozom. Naime, nova istraživanja pokazala su da 3 od 4 žene s multiplom sklerozom, imaju povećanu aktivnost bolesti nakon medicinski potpomognute oplodnje (MPO).

Također pokazalo se da liječenje neplodnosti može pogoršati simptome multiple skleroze.

U usporedbi s ženama oboljelim od multiple skleroze, koje su u remisiji i koje ne liječe neplodnost, žene s multiplom sklerozom koje su podvrgnute terapiji za liječenje neplodnosti, imaju devet puta veću aktivnost bolesti.

Iz svega navedenog, potpuno je jasno da hormoni, posebice spolni hormoni, imaju važnu ulogu u multiploj sklerozi, ističu znanstvenici.

Inače, učestalost neplodnosti nije veća u žena s multiplom sklerozom. No na njihovu plodnost mogu utjecati određeni lijekovi za liječenje multiple skleroze.

Jednako tako, treba spomenuti da su u većine trudnih žena s multiplom sklerozom, simptomi multiple skleroze u remisiji. No, simptomi se pogoršavaju nakon poroda, no vjeruje se da sam porod ne utječe na dugoročnu progresiju bolesti.

Izvor:
Annals of Neurology