Metabolički sindrom povezan sa slabljenjem kognitivnih funkcija u oboljelih od shizofrenije


Metabolički sindrom povezan sa slabljenjem kognitivnih funkcija u oboljelih od shizofrenije

Američko istraživanje u kojem je sudjelovalo 159 bolesnika s dijagnosticiranom shizofrenijom ili shizoafrektivnim poremećajem, pokazalo je da oboljeli od shizofrenije s metaboličkim sindromom, imaju slabije kognitivno funkcioniranje.

Naime pokazalo se da u oboljelih od shizofrenije s metaboličkim sindromom postoje značajno veća oštećenja u tri kognitivne domene: brzina obrade, pažnja/budnost te rješavanje/obrazloženje problema.

Učestalost metaboličkog sindroma u bolesnika koji su sudjelovali u istraživanju bila je 43,34 posto. Inače prevalencija metaboličkog sindroma u općoj populaciji SAD-a je 23,7 posto.

Što se tiče pojedinačnih komponenti metaboličkog sindroma, povećani opseg struka i povišeni trigliceridi povezani su sa slabijim rezultatima testova pažnja/budnost, dok je povišeni HDL povezan s boljim rezultatima testova u toj kognitivnoj domeni.

Prema mišljenju stručnjaka, rezultati ovog istraživanja imaju važne kliničke implikacije, obzirom da ukazuju da se pomoću ciljanog liječenja pojedinih komponenti metaboličkog sindroma, može poboljšati kognitvno funkcioniranje u oboljelih od shizofrenije s metaboličkim sindromom.

Izvor:
Schizophrenia Research