Migrena u djetinjstvu povezana s anksioznošću i simptomima depresije


Migrena u djetinjstvu povezana s anksioznošću i simptomima depresije

Djeca i adolescenti s migrenom imaju veći rizik od simptoma i poremećaja anksioznosti i depresije u usporedbi sa djecom koja nemaju migrenu, ukazuje analiza 80 studija.

Smatra se da ovi rezultati imaju kritične implikacije za kliničku praksu, naglašavajući potrebu za probirom sve djece i adolescenata s migrenom na anksioznost i depresiju.

Jednako tako, buduća istraživanja bi trebala utvrditi jesu li simptomi i poremećaji povezani s traumom i stresom povezani s migrenom u djece i adolescenata.

Izvor:
JAMA Pediatrics