Na Cybermed.hr-u dostupna HALMED-ova online prijava nuspojava lijekova


Na Cybermed.hr-u dostupna HALMED-ova online prijava nuspojava lijekova

Zdravstveni portal Cybermed.hr objavio je poveznicu na online aplikaciju kojom pacijenti mogu prijaviti svaku sumnju na nuspojavu direktno Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED).

Ovu aplikaciju razvio je suradni centar Svjetske zdravstvene organizacije koji vodi Svjetsku bazu nuspojava, a od nekoliko izabranih nacionalnih centara upravo je HALMED prvi u svijetu završio s implementacijom aplikacije i počeo je koristiti.

HALMED poziva sve korisnike lijekova koji sumnjaju da su iskusili nuspojavu na lijek da je prijave putem obrasca ili online aplikacije jer time aktivno sudjeluju u praćenju sigurnosti primjene lijekova te lijekove čine sigurnijima za sve korisnike.

Prijave sumnji na nuspojave su dragocjen izvor informacija koji pomaže HALMED-u da kontinuirano ocjenjuje sigurnost lijekova i nakon njihova stavljanja na tržište. Prijave od strane pacijenata su osobito vrijedne jer pacijenti ponekad mogu prijaviti nuspojave ranije nego zdravstveni radnici te njihove prijave obično sadržavaju detaljniji opis nuspojava.

Prijavitelj može prijaviti nuspojavu koja se dogodila njemu osobno, njegovom djetetu ili osobama o kojima prijavitelj skrbi, primjerice majci ili supružniku. Osobni podaci koje sadrže prijave nuspojava su strogo povjerljivi i koriste se jedino u svrhu utvrđivanja sigurnosti primjene lijekova. Osobni podaci ne prosljeđuju se trećim osobama bez izričitog odobrenja pacijenta/prijavitelja.

HALMED će uskoro omogućiti i zdravstvenim radnicima online prijavljivanje sumnji na nuspojave putem posebne aplikacije, a do tada i oni mogu koristiti trenutno dostupnu verziju namijenjenu pacijentima.

Aplikacija je dostupna i na internetskim stranicama HALMED-a u dijelu Za pacijente/On-line prijava sumnje na nuspojavu.