Niže cijene za 939 pakiranja lijekova


Niže cijene za 939 pakiranja lijekova

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) danas je priopćio da su za ukupno 939 pakiranja lijekova snižene cijene nakon završenog redovitog postupka Javnog nadmetanja za utvrđivanje cijena lijekova za Osnovnu i Dopunsku listu lijekova kojim se usklađuju cijene lijekova već uvrštenih u važeće liste lijekova HZZO-a.

Snižene su cijene za 754 pakiranja lijekova s Osnovne liste lijekova, te za 185 pakiranja za lijekove iz Dopunske liste lijekova.

Isto tako, s Dopunske liste lijekova 14 pakiranja lijekova prešlo je na Osnovnu listu lijekova, što znači da osiguranici više za te lijekove neće plaćati doplatu.

Nadalje, s Osnovne liste lijekova 111 pakiranja lijekova premješteno je na Dopunsku listu lijekova. Za ove lijekove na Osnovnoj listi lijekova postoje generičke i kliničke paralele lijeka, istog sastava i istog djelovanja, što znači da osiguranici mogu i dalje besplatno dobiti odgovarajući lijek.

Sve uštede ostvarene ovim Javnim nadmetanjem koristit će se za dodavanje novih lijekova na listu, te povećanje prava pacijenata u smislu širenja indikacija koje pokriva HZZO.

Izvor:
HZZO