Novi lijekovi na listama lijekova HZZO-a


 Novi lijekovi na listama lijekova HZZO-a

U redovnoj proceduri na Osnovnu listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) stavljena su 3 nova lijeka: karfilzomib, iksazomib i daratumumab za liječenje multiplog mijeloma, a na Dopunsku listu lijekova stavljen je ciklosporin za liječenje suhog oka.

Jednako tako, dodatno su na liste lijekova stavljene nove  generičke i kliničke paralele te novi oblici i/ili nova pakiranja već postojećih lijekova.

Proširene su indikacije za primjenu nekih lijekova koji se već nalaze na listi lijekova HZZO-a: lijek pertuzumab se može primjenjivati u adjuvantnom liječenju bolesnica s HER2 pozitivnim rakom dojke, lijek abirateron kod novodijagnosticiranog hormonski osjetljivog metastatskog karcinoma prostate, a lijek aflibercept kod oštećenja vida uzrokovanog neovaskularizacijom žilnice ili makularnim edemom.

Lijekovi, koji se primjenjuju u prvoj liniji liječenja multiple skleroze (interferon i peginterferon beta, glatiramer acetat i teriflunomid) te dva biološka lijeka (etanercept i adalimumab), moći će se na temelju preporuke bolničkog specijaliste i uz odobrenje Bolničkog povjerenstva za lijekove, propisivati na recept HZZO-a te podizati u ljekarni na razini primarne zdravstvene zaštite. 

Izvor:
HZZO