Home / Vijesti / Nuspojave imunoterapije češće nego što se mislilo

Nuspojave imunoterapije češće nego što se mislilo

Nuspojave imunoterapije češće nego što se mislilo

Izgleda da su nuspojave imunoterapeutika znanih kao check-point inhibitori koji se koriste u liječenju karcinoma pluća ne-malih stanica, znatno češće nego što je to zabilježeno u kliničkim ispitivanjima.

Najčešća nuspojava nakon primjene check-point inhibitora bila je hipotireoza koja se javila u 9,2 posto pacijenata. Anemiju je razvilo 5,7 posto pacijenata, a do akutne ozljede bubrega došlo je u 2,8 posto pacijenata. Nuspojave vezane uz probavni sustav i srce bile su relativno rijetke.

Također, treba spomenuti da je u 2,4 posto pacijenata došlo do razvoja hipofizitisa, upale žlijezde hipofize.

Sveukupno gledajući, pacijenti dobro podnašaju imunoterapiju. Jednako tako, teške nuspojave su manje česte nakon primjene imunoterapije nego nakon primjene konvencionalne kemoterapije.

Izvor:
Palliative and Supportive Care in Oncology Symposium

15 godina zdravstvenog portala Cybermed.hr
Revija za zdravlje
Prijava za newsletter

Anketa

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Ljekovito bilje