Oboljeli od shizofrenije izloženi većem riziku od Parkinsonove bolesti


Oboljeli od shizofrenije izloženi većem riziku od Parkinsonove bolesti

Rezultati nove studije pokazali su da pacijenti koji imaju shizofreniju i srodne poremećaje imaju povećani rizik od razvoja Parkinsonove bolesti kasnije u životu. Smatra se da je povećani rizik posljedica promjena u dopaminskom sustavu mozga uzrokovanih antagonistima dopaminskih receptora ili neurobiološkim učincima shizofrenije. 

U shizofreniju i srodne poremećaje ubrajaju se shizofrenija, shizoafektivni poremećaj, kratki psihotični poremećaj i perzistirajući sumanuti poremećaj.

Inače, prethodne studije prepoznale su nekoliko čimbenika rizika za Parkinsonovu bolest, uključujući dob, muški spol, izloženost insekticidima i ozljede glave. Međutim, trenutno je shvaćanje da je razvoj Parkinsonove bolesti rezultat zajedničkog učinka različitih okolišnih, nasljednih i specifičnih čimbenika za pacijenta.

Prema rezultatima ove studije, prethodno dijagnosticirani psihotični poremećaj ili shizofrenija mogu biti jedan od čimbenika koji povećavaju rizik od Parkinsonove bolesti kasnije u životu.

Valja spomenuti, da je Parkinsonova bolest trenutno najbrže rastući neurološki poremećaj na svijetu. Riječ je o neurodegenerativnom poremećaju koji je najčešći u bolesnika starijih od 60 godina. Ključni motorički simptomi uključuju drhtanje, ukočenost i usporenost pokreta.

Pojava Parkinsonove bolesti i shizofrenije kod iste osobe smatra se rijetkom pojavom jer su te bolesti povezane sa suprotnim promjenama u dopaminskom sustavu mozga. No, ovo istraživanje mijenja ovu prevladavajuću predodžbu.

Izvor:
Movement Disorders