Određeni lijekovi za dijabetes mogu smanjiti rizik od gihta


Određeni lijekovi za dijabetes mogu smanjiti rizik od gihta

Lijekovi znani kao SGLT2 inhibitori koji inače snižavaju razinu šećera u krvi kod osoba s dijabetesom tipa 2, također mogu imati dodatnu korist, naime mogu smanjiti rizik od gihta, ukazuje nova studija.

Rezultati ovog istraživanja pokazali su da u usporedbi s pacijentima koji uzimaju agoniste receptora GLP1, pacijenti koji uzimaju SGLT2 inhibitore imaju za 36 posto manji rizik od razvoja gihta, recidivirajuće upale jednog ili više zglobova koja nastaje zbog odlaganja kristala soli mokraćne kiseline (urata).

Inače, SGLT2 inhibitori su jedna od najučinkovitijih klasa lijekova za osobe s dijabetesom tipa 2. U SGLT2 inhibitore ubrajaju se kanagliflozin, dapagliflozin i empagliflozin.

Valja spomenuti, da su u oboljelih od dijabetesa tipa 2 često povišene razine mokraćne kiseline u krvi, a nakupljanje kristala mokraćne kiseline u zglobovima može dovesti do razvoja gihta.

Također, treba imati na umu, da primjena SGLT2 inhibitora nije bez rizika, naime, oni smanjuju gustoću kostiju i povećavaju rizik od prijeloma kosti.

Izvor:
Annals of Internal Medicine