Ograničena primjena kodeina u liječenju kašlja i prehlade u djece


Ograničena primjena kodeina u liječenju kašlja i prehlade u djece

Povjerenstvo za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC) Europske agencije za lijekove (EMA) preporučilo je ograničenje primjene lijekova koji sadrže kodein u liječenju kašlja i prehlade u djece zbog rizika od ozbiljnih nuspojava povezanog s ovim lijekovima, uključujući i respiratornu depresiju.

Kodein je opioid koji se obično koristi za ublažavanje boli i za liječenje kašlja i prehlade. Inače, u Europskoj uniji (EU), lijekovi koji sadrže kodein dostupni su na recept ili kao bezreceptni lijekovi, a prodaju se samostalno ili u kombinaciji s drugim lijekovima.

Povjerenstvo za ocjenu rizika na području farmakovigilancije preporučilo je da:

  • primjena kodeina bude kontraindicirana u djece mlađe od 12 godina, što znači da se lijek ne smije primjenjivati u ovoj skupini pacijenata;
  • se primjena kodeina ne preporuča u djece u dobi od 12 do 18 godina koja već imaju probleme s disanjem;
  • svi tekući oblici lijekova koji sadrže kodein trebaju biti dostupni u spremnicima sigurnim za djecu kako bi se izbjeglo slučajno gutanje lijeka.

Učinci kodeina posljedica su njegove konverzije u morfin koja se događa u organizmu. U nekih se ljudi kodein u organizmu pretvara u morfin brže od normalnog, što dovodi do visoke razine morfina u njihovoj krvi. Visoke razine morfina mogu dovesti do ozbiljnih nuspojava, kao što su poteškoće s disanjem i respiratorna depresija.

Respiratorna depresija je glavna opasnost predoziranja opioidima i događa se najčešće u starijih i nemoćnih bolesnika. Kod respiratorne depresije disanje je sporije i slabije od očekivanog.

Iako se navedeni učinak kodeina može dogoditi kod ljudi svih dobnih skupina, način na koji se kodein pretvara u morfin u djece ispod 12 godina je varijabilan i nepredvidljiv, zbog čega je ova populacija pod posebnim rizikom od nuspojava. Jednako tako, djeca koja imaju probleme s disanjem poput sleep apneje mogu biti podložnija respiratornim nuspojavama kodeina.

Također, treba spomenuti da su kašalj i prehlada općenito samoograničavajuća stanja i da su dokazi o učinkovitosti kodeina u liječenju kašlja u djece ograničeni.

Primjena kodeina se također ograničava i u ljudi svih dobnih skupina za koje je poznato da konvertiraju kodein u morfin većom brzinom od normalne, te u majki koje doje jer se kodein izlučuje u majčino mlijeko i može ući u organizam dojenčeta.

Izvor:
EMA