Oportunistički probir fibrilacije atrija ključ za sprječavanje moždanog udara


Oportunistički probir fibrilacije atrija ključ za sprječavanje moždanog udara

Bolesnike s visokim rizikom od fibrilacije atrija, poput onih sa zatajenjem srca ili prethodnim moždanim udarom, treba pozvati na test probira za fibrilaciju atrija, ukazuju rezultati projekta AFFECT-EU.

Probirom za fibrilaciju atrija može se identificirati nedijagnosticirana fibrilacija atrija tako da se stanje može kontrolirati u skladu sa smjernicama, uključujući početak uzimanja antikoagulantnih lijekova za sprječavanje moždanog udara. AFFECT-EU je zaključio da bi oportunistički probir, gdje se rizične skupine probiru kada stupe u kontakt sa sustavom zdravstvene zaštite, plus ciljanje na pacijente s posebnim rizikom, mogao biti produktivan i isplativ način za provedbu probira diljem Europe.

Fibrilacija atrija je najčešći poremećaj srčanog ritma u svijetu. Očekuje se da će se broj odraslih u dobi od 55 godina i starijih koji žive s tim stanjem u Europskoj uniji više nego udvostručiti s 8,8 milijuna u 2010. na 17,9 milijuna do 2060. Osobe s fibrilacijom atrija imaju do pet puta veću vjerojatnost da će doživjeti moždani udar nego njihovi zdravi vršnjaci. Poremećaj često nema simptoma i ostaje nedijagnosticiran sve dok se ne dogodi moždani udar.

Izvor:
European Society of Cardiology (ESC)