Pacijenti s oštećenjem bubrega suočavaju se s većim rizikom od smrti od raka


Pacijenti s oštećenjem bubrega suočavaju se s većim rizikom od smrti od raka

Pacijenti sa zatajenjem bubrega koji su na dijalizi ili u kojih je izvršena transplantacija bubrega, imaju znatno veći rizik od smrti od raka, ukazuje nova australska studija. U usporedbi s ljudima koji nemaju zatajenje bubrega, oni imaju više nego dvostruko veću vjerojatnost od smrti od raka. Rizik je posebno visok kod pacijenata u dobi od 20 do 34 godine, u kojih je rizik čak 11 puta veći.

Premas mišljenju stručnjaka, trebamo biti svjesni rizika od raka i tražiti bolje načine da se brinemo o ljudima s kroničnom bubrežnom bolešću.

Zanimljivo je, da se u pacijenata na dijalizi, rak u većini slučajeva razvio prije dijalize, dok se u pacijenata u kojih je učinjena transplantacija bubrega, rak u veći slučajeva razvio nakon transplantacije.

Također, treba istaknuti da pacijenti na dijalizi imaju veće izglede da umru od raka povezanog sa zatajenjem bubrega, kao što je rak bubrega i multipli mijelom. Ovi pacijenti su možda razvili zatajenje bubrega u isto vrijeme kada i rak ili je zatajenje bubrega posljedica raka.

Pacijenti u kojih je učinjena transplantacija bubrega imaju povećane stope umiranja od raka kao što je ne-Hodgkinov limfom i melanom. Ovi karcinomi mogu biti povezani s dugoročnim uzimanjem imunosupresivnih lijekova, koje pacijenti trebaju uzeti nakon transplantacije bubrega.

Izvor:
Journal of the American Society of Nephrology