Povišene razine bisfenola A u djece povezane s rizikom od bolesti bubrega i srca


Povišene razine bisfenola A u djece povezane s rizikom od bolesti bubrega i srca

Američko istraživanje provedeno na više od 700 djece u dobi od 6 do 19 godina pokazalo je da su povišene razine bisfenola A (BPA), kontraverzne kemikalije koja se koristi za proizvodnju plastike, u urinu djeteta, povezane s većim rizikom od bolesti bubrega i srca.

Naime pokazalo se da su djeca koja su imala najviše razine bisfenola A u urinu imala i povišen omjer albumin/kreatinin, koji može biti rani znak oštećenja bubrega i budućeg rizika od srčane bolesti.

Prema mišljenju stručnjaka trebalo bi ograničiti izloženost djece toj kemikaliji. U SAD-u u dobi o 6 godina čak 92 posto djece ima tragove bisfenola A u urinu.

Iako ovo istraživanje ukazuje na vezu između izloženosti bisfenolu A i mogućeg rizika od oštećenja organa u djece, one ne dokazuje uzročno-posljedičnu vezu, ističu stručnjaci.

Izvor:
Kidney International