Povišeni krvni tlak u trudnoći može smanjiti IQ djeteta


Povišeni krvni tlak u trudnoći može smanjiti IQ djeteta

Istraživanje u kojem je sudjelovalo 398 ispitanika pokazalo je da povišeni krvni tlak majke tijekom trudnoće može imati doživotni učinak na inteligenciju djeteta.

Naime pokazalo se da su djeca majki s hipertenzijom za vrijeme trudnoće u dvadesetim i šezdesetim godinama imala slabije rezultate na testovima za procjenu kognitivnih sposobnosti.

U prosjeku, imala su 4,36 bodova manje na standardnom testu inteligencije. Što i nije neka značajna razlike te je upitno je li ta razlika imala nekakav utjecaj na svakodnevni život i funkcioniranje tih osoba.

Stoga se žene koje imaju hipertenziju tijekom trudnoće, ne bi trebale pretjerano brinuti da će njihov povišeni krvni tlak imati utjecaj na inteligenciju njihovog djeteta.

Inače, hipertenzija tijekom trudnoće je relativno česta, javlja se u oko 10 do 15 posto žena. Može biti već postojeća hipertenzija ili može nastati kao komplikacija trudnoće.

Svakako treba pripomenuti da hipertenzija u trudnoći može biti ozbiljna komplikacija, kako za majku, tako i za dijete, te zahtjeva dobru kontrolu.

Izvor:
Neurology