Pretilost prije trudnoće povećava rizik od cerebralne paralize kod djeteta


Pretilost prije trudnoće povećava rizik od cerebralne paralize kod djeteta

Žene koje prije trudnoće imaju prekomjernu tjelesnu težinu ili su pretile, izložene su 60 posto većem riziku da će roditi dijete s cerebralnom paralizom, ukazuje nova studija. Zanimljivo je da su većem riziku izložene i žene čija je tjelesna težina prije trudnoće bila u gornjim granicama normale, naime u njih je rizik da će roditi dijete s cerebralnom paralizom 40 posto veći nego u žena s nižom tjelesnom težinom.

Inače, cerebralna paraliza je grupa poremećaja koji utječu na kretanje, ravnotežu i držanje,  a posljedica je oštećenja mozga ili abnormalnog razvoja mozga. U SAD-u se obično javlja u 1 od 323 novorođenčadi. Također, treba spomenuti da cerebralna paraliza ponekad može uzrokovati i probleme sa sluhom i vidom, kao i epileptičke napadaje

Smatra se da nekoliko čimbenika koji su povezani s prekomjernom tjelesnom težinom ili pretilošću mogu doprinijeti većem riziku od cerebralne paralize. Oni uključuju veću učestalost dijabetesa povezanog s trudnoćom i komplikacija poroda u žena s većim indeksom tjelesne mase (ITM). Jednako tako, povećani rizik također može biti povezan i s upalom u masnom tkivu koja je inducirana pretilošću.

Općenito, žene koje planiraju zatrudnjeti, trebaju pokušati postići zdravu tjelesnu težinu prije trudnoće i usredotočiti se na zdravu prehranu tijekom trudnoće.

Izvor:
Pediatrics