Prijevremeno rođena djeca izložena većem riziku od moždanog udara u odrasloj dobi


Prijevremeno rođena djeca izložena većem riziku od moždanog udara u odrasloj dobi

Prijevremeno rođena djeca mogu imati znatno veći rizik od moždanog udara kao mlađe odrasle osobe, pokazala je nova studija. Također, što je porod bio raniji, to je rizik od moždanog udara bio veći. 

Iako su ranije studije pokazale da prerano rođene osobe imaju veći rizik od povišenog krvnog tlaka (hipertenzije) i drugih poremećaja koji mogu dovesti do moždanog udara, malo je istraživanja bilo usredotočeno na sam moždani udar..

Istraživanje je pokazalo da su djeca rođena prijevremeno (od 22 do 33 tjedna) imala 42% veći rizik od moždanog udara u odrasloj dobi u usporedbi s donošenom djecom, a djeca rođena prijevremeno (od 34 do 36 tjedana) imala su 22% veći rizik od moždanog udara. Raniji termin rođenja (37-38 tjedana) nije bio povezan s povećanim rizikom od moždanog udara u odrasloj dobi.

Izvor:
American Heart Association News