Psorijaza povećava rizik od komplikacija u trudnoći


Psorijaza povećava rizik od komplikacija u trudnoći

Istraživanje provedeno u SAD-u pokazalo je da su trudnice koje imaju psorijazu izložene većem riziku od razvoja komplikacija u trudnoći kao što su spontani pobačaj, prijevremeni porod, preeklampsija, placenta previa i ektopična trudnoća.

Rizik za svaku od navedenih komplikacija povećan je tri do četiri puta kod žena s psorijazom u odnosu na žene koje nemaju tu kožnu bolest.

Rezultati su pokazali da 28,1% žena s psorijazom imalo spontani pobačaj u usporedbi s 7,2% žena bez psorijaze. Isto tako žene s psorijazom imale su znatno češće: prijevremene porode (14,2% prema 7,4%), preeklampsiju i eklampsiju (14,2% prema 2,9%), placentu previu sa i bez krvarenja (18,6% prema 5,3%) te ektopičnu trudnoću (13,6% prema 3,0%).

Žene s psorijazom imale su 65% manje izgleda za carski rez, doduše, po stopi od 7,3% u usporedbi s 20,5% kod žena koje nemaju psorijazu.

Izvor:
Medwire