Redoviti seks, ključ za sretan brak u starijih osoba?


Redoviti seks, ključ za sretan brak u starijih osoba?

Prema rezultatima američkog istraživanja koje je provedeno na 238 osoba starijih od 65 godina, aktivan seksualni život povezan je s većim zadovoljstvom sa brakom i životom u cjelini.

Tako se pokazalo da učestalost seksualnih odnosa znatno utječe na ukupno zadovoljstvo i sreću u braku.

Naime gotovo 60 posto osoba koje su imale spolne odnose više od jednom mjesečno bilo je jako zadovoljno sa svojim životom, naspram 40 posto onih koji nisu imali seks u posljednjih godinu dana.

Jednako tako pokazalo se da je gotovo 80 posto osoba koje su imale seks više od jednom mjesečno bilo zadovoljno sa svojim brakom, naspram 59 posto onih koji nisu imali spolne odnose u proteklih godinu dana.

Izvor:
The Gerontological Society of America