Rizik od ektopične trudnoće veći u žena s psorijazom


Rizik od ektopične trudnoće veći u žena s psorijazom

Prema rezultatima nove studije, žene s psorijazom imaju značajno povećan rizik od ektopične trudnoće, koji je najveći u žena s umjerenom do teškom psorijazom.

U usporedbi s onima bez psorijaze, žene s umjerenom do teškom psorijazom imale su veći apsolutni rizik za ektopičnu trudnoću - 3,98 prema 1,50 posto.

Budući da je ektopična trudnoća vodeći uzrok pobola i smrtnosti majki u prvom tromjesečju trudnoće, ovi rezultati ukazuju da se ženama reproduktivne dobi s psorijazom treba pružiti posebna pažnja. Također, treba ih se informirati da traže hitnu ginekološku procjenu u slučaju boli u donjem dijelu abdomena, neplaniranog izostanka menstruacije i istodobno laganog vaginalnog krvarenja.

Izvor:
JAAD International