Home / Vijesti / Rizik od hospitalizacije zbog zatajivanja srca veći u dijabetičara

Rizik od hospitalizacije zbog zatajivanja srca veći u dijabetičara

Rizik od hospitalizacije zbog zatajivanja srca veći u dijabetičara

Unatoč padu incidencije, osobito kod dijabetesa tipa 1, učestalost hospitalizacija zbog zatajivanja srca u oboljelih od dijabetesa je u porastu, i to bez obzira na vrstu dijabetesa, ukazuje nova studija. Valja istaknuti da je učestalost zatajivanja srca u dijabetičara bila gotovo dva puta veća nego kod osoba bez dijabetesa.

Također, uočeno je da je smrtnost unutar 30 dana od hospitalizacije zbog zatajivanja srca bila najviša u oboljelih od dijabetesa 1, kako u muškaraca, tako i u žena.

Smrtnost od zatajivanja srca bila je podjednaka u oboljelih od dijabetesa tipa 2 i pacijenata bez dijabetesa.

Smatra se da ovi rezultati pružaju dodatnu potporu tvrdnji da je zatajivanje srca nedovoljno prepoznata i važna komplikacija kod dijabetesa, osobito kod osoba s dijabetesom tipa 1.

Izvor:
Circulation

15 godina zdravstvenog portala Cybermed.hr
Revija za zdravlje
Prijava za newsletter

Anketa

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Ljekovito bilje