Rizik od srčanog i moždanog udara povećan za žene s poviješću preeklampsije


Rizik od srčanog i moždanog udara povećan za žene s poviješću preeklampsije

Žene s poviješću preeklampsije imaju značajno povećan rizik od akutnog infarkta miokarda (AMI) (srčanog udara) i ishemijskog moždanog udara unutar i nakon 10 godina od poroda, ukazuje nova studija.

Pokazalo se da je do 2 odnosno 1,2 posto žena s preeklampsijom u prvoj trudnoći i žena bez preeklampsije imalo srčani ili moždani udar unutar dva desetljeća nakon poroda. Žene s preeklampsijom imale su značajno povišene stope srčanog i moždanog udara 10 godina nakon poroda u usporedbi sa ženama bez preeklampsije; više od 20 godina kasnije, stope su ostale udvostručene. Za žene u dobi od 30 do 39 godina, one s preeklampsijom imale su veće stope srčanog i moždanog udara u usporedbi s onima bez preeklampsije.

Smatra se da bi više pozornosti trebalo usmjeriti na žene s poviješću preeklampsije obzirom na njihov potencijalno velik rizik od kardiovaskularne bolesti.

Izvor:
European Journal of Preventive Cardiology