Porodna doba


Porodna doba

Porod se dijeli u 4 stadija odnosno porodna doba:

  • prvo porodno doba - stadij dilatacije grla maternice i ušća (otvaranje ušća);
  • drugo porodno doba - stadij istiskivanja (ekspulzije ) djeteta;
  • treće porodno doba - stadij istiskivanja posteljice i ovoja;
  • četvrto porodno doba - stadij ranog oporavka, a traje 2 sata.

Prvo porodno doba

Prvo porodno doba počinje prvim trudovima koji dovode do nestajanja cerviksa i otvaranja ušća ili prsnućem vodenjaka. U početku poroda cervikalni kanal je prohodan za 2 cm, a aktivnost uterusa je 80-120 MJ (Montevideo jedinica). Prvo porodno doba završava kada je ušće maternice potpuno otvoreno (10 cm), a vodenjak je prsnuo.

U početku poroda trudovi su rijetki, slabi i kratkotrajni. Oni tada tek neznatno prelaze prag boli. To su prethodni trudovi i pripravni trudovi. Postupno trudovi postaju sve jači i češći, pa su za kraj prvog porodnog doba tipična 3-4 truda u 10 minuta, intenziteta oko 40 mmHg i trajanja oko 80 sekundi. Tada je aktivnost uterusa oko 160 MJ.

Nestajanje cervikasa i otvaranje ušća razlikuju se kod prvorotkinja i višerotkinja.

Drugo porodno doba

Drugo porodno doba je doba istiskivanja djeteta. Počinje kada je ušće popuno otvoreno (10 cm), a vodenjak je prsnut. Trudovi su još češći i snažniji nego ranije. To su pravi i potresni trudovi.

Za drugo porodno doba prvorotkinje potrebno je 1-2 sata te ukupno oko 50 trudova. Pojavljuju se svake 2 minute, traju oko 100 sekundi, a intenzitet im je oko 80 mmHg. U to vrijeme aktivnost maternice je najveća (300-400 MJ).

Drugo porodno doba traje u višerotkinje 30-40 minuta (20-30 trudova), a nerijetko se dovršava za 5 do 10 minuta.

Treće porodno doba

Treće porodno doba ili placentarno doba počinje trenutkom rođenja djeteta, a završava rođenjem posteljice. U fiziološkim uvjetima treće porodno doba traje otprilike od 30 do 60 minuta.

Četvrto porodno doba

Četvrto porodno doba počinje izlaskom posteljice, a predstavlja prijelaznu fazu poroda prema babinju (puerperij). Traje otprilike dva sata, i u to se vrijeme zatvaraju raskidne krvne žile i stišava krvarenje.

Zadnja izmjena: 28.08.2019.